Fordonslackering

Våra kunder inom detta område är verkstäder som lackerar personbilar och lastbilar. Utöver färg levererar vi sprutor, spackel, karosserilim, slipmaterial, maskeringsmaterial, personlig skyddsutrustning med mera. 

Vi har egen produktion av färg på sprayburk som lämpar sig för exempelvis bättringsarbete av lackskador. Våra kunder inom fordonslackering finns över hela landet.

Kontakta oss för mer information

ROGER ANDERSSON

Försäljning / Industri

PETER OLOFSSON

Order / Nyansering

PETER ÅKESSON

Lager / Order 

KIM ERIKSSON

Order / Nyansering